hits

Kjære Trond Giske, skatten min...

Giske åpner opp for å øke skattene. Nærings- og handelsministeren vår tror partiet får medhold hvis velgerne vet at pengene går til skoler og sykehjem. Og det kan jo være han har rett i det.

-Jeg tror vi må ta debatten om vi i større grad skal øremerke skattene, noe vi hittil har vært veldig skeptiske til. Hvis vi for eksempel ber folk betale mer skatt for å ruste opp skolene, så skal det de betaler, faktisk gå til det formålet, sier Giske til VG. Og så langt kan vi være enige. Problemet er bare det at de fleste av oss har mistet troen på at politikerne holder hva de lover, eller hva de debatterer.
 

Debatten om skattene har rast etter at partisekretær Raymond Johansen denne uka gjenåpnet den rødgrønne skattekista, som har vært lukket siden 2004. Flere sentrale politikere i de tre regjeringspartiene mener debatten må opp til valget i 2013, og det er Giske åpen for, men sier konklusjonen blir opp til landsmøtet.


I tillegg til øremerking, som han mener ikke er vesentlig annerledes enn bompengefinansiering av konkrete veiprosjekter, mener han det er en forutsetning ved skatteøkning at næringslivets konkurransedyktighet ikke blir skadelidende. Han stiller også som betingelse at ressursutnyttelsen i det offentlige må bli bedre. Og her er vi også enig.
 

Men jeg er ikke udelt sikker på at jeg av den grunn vil gå med på å betale mer skatt som skal øremerkes fordi;
 

1             Jeg vet at det er et stykke fra hva politikerne sier, eller har programfestet, til hva de faktisk får gjennomslag for rent politisk, og her tenker jeg på selve "øremerkingen".

2             Jeg er av dem som mener ressursutnyttelsen i det offentlige må bli bedre, effektivisering av tjenester bør økes, og økonomistyringen må bedres.

3             Jeg er ikke overbegeistret for alle de milliardene vi årlig bruker i bistand, når vi vet at en svært stor andel av dette går til å administrere bistand, til korrupte regimer, til prosjekter som ikke er konsekvensutredet eller i ettertid evaluert etc. Altså penger vi burde benyttet til helt andre formål, blant annet skole og helsetjenester her hjemme som det i denne skattesaken refereres til.

4             Jeg mener også at vi bør se på de antall millioner vi bruker på egen asylsøkerpolitikk. En strengere lov burde være på sin plass, slik at vi sikrer at de som virkelig trenger det får opphold og oppfølging, og ikke slike som brenner ned asylmottakene våre fordi de er misfornøyd med menyen eller fordi de ikke har fått gjennomslag for søknadene sine som de har brukt år på å trenere for å skjule sin virkelige identitet, og dermed "behov" for opphold, for å si det litt overflatisk. Men disse menneskene bruker vi altså skattepengene våre på, mens bestemor sitter i sykehuskø.


Før det er ryddet opp i disse forholdene er det ikke sikkert jeg vil gå med på øket og øremerket skatt, og her hjelper det lite å lese i hånden eller spå i kortene. En skikkelig gjennomgang og utredning av norsk økonomi må altså legges til grunn for endringer av skattene. For er det noe de fleste av oss ser på lønnslippen, er at vi betaler relativt mye i forhold til det vi får igjen, nettopp fordi svært mye direkte sløses bort i det offentlige eller på prosjekter som ikke er liv laga selv om formålet er aldri så godhjertet.


Så derfor kjære Giske skatten min, skatten min vil jeg foreløpig ha urørt inntil du virkelig overbeviser meg om noe annet.


Vennlig hilsen EasyGirl
 

Og ps, hvis det er slik at formålet skal øremerkes, bør vel også en ordning innføres der de eventuelle økte skattene settes et sted der det er formålstjenelig; eksempelsvis forbruks- og matvarer som ikke egner seg til annet enn til å bryte ned sunnhet og miljø. 

Én kommentar

haakonsk

02.08.2010 kl.09:24

Helt enig, effektivisering må jo være et mye bedre virkemiddel enn økte skatter!

Skriv en ny kommentar